Home

Home

Welkom op hoe te gedragen


Gedrag is een eeuwen oude princiepe


Hoe je moet gedragen is niet iets wat uit de lucht is komen vallen.

Dit heeft o.a. te maken met normen, waarde en princiepe.

Het is dan ook erg belanrijk om te weten waarom gedrag zo belangrijk is, en waar het vandaan komt.


Normen en waarde


Omdat mensen zich vasthouden aan normen en waarde hebben we in de tijd een zekere gedragscode gemaakt.

Deze is nergens beschreven (op de etiquette na) maar dit zijn onbeschreven regels die men als waarheid acht.

Een ieder die hier buiten valt word hiermee als apart beschouwt en vaak in een hokje geduwd

met een stempel op het hoofd van de n of andere aandoening.


Etiquette


De etiquette is vooral afkomstig uit het vroegere koningsbeleidt.

Tegenwoordig gebruiken wij nog steeds etiquette,

echter is voor vele onduidelijk waar en wanneer deze gebruikt worden.

In sommige gevallen spreken we niet over etiquette maar over traditie.


Traditie


Dat Traditie vaak een vorm van gedrag met zich mee brengt is logisch.

of it gedrag gewenst is, is dan nog de vraag.

Gedragingen binnen tradities komen het meeste voor in o.a.

  • koningshuizen
  • regeringen
  • of andere formele gebeurtenissen

Verandering van gedrag en tijd


Met de tijd veranderen de normen en waarde en zo ook het gedrag.

echter veranderen deze niet altijd geleidelijk met elkaar mee.

Het gebeurt dan meestal ook dat het gedrag doorslaat in bepaalde generaties terwijl de tijd veranderd.

Terwijl andere hun uiterste best doen om het oude gedrag en de oude tijd vast te houden wat helemaal niets opleverd,

zijn er andere mensen die gedrag zo nemen als dat ze dit willen.